Vítejte na stránkách

 

Rychlost, kvalita a spolehlivost varování a vyrozumění obyvatel jsou základní předpoklady při vzniku mimořádných událostí. Všechny tyto parametry splňuje nový varovný systém obyvatel, prodávaný pod obchodní značkou VOX.

Od podzimu 2014 máme od GŘ HZSk certifikovaný nový plně digitální systém VOX DA (Digital Audio) na bázi QAM 16 modulací s vysokou přenosovou rychlostí.

VOX je představitelem bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel 21.století. Umožňuje díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv zachraňovat lidské životy, eliminovat újmy na zdraví osob, zvířat a snižovat materiální škody. Zařízení je možno připojit na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, umožňuje vstup přes telefonní a radiovou síť a mobilní operátory. Systém používá moderní prvky s digitálním kódováním a je určen pro vytváření systémů  pro malé obce, střední i velká města. Systém je možno integrovat do vyšších grafických nadstaveb společně s dalšími informačními systémy, kamerovými systémy, atd.

 

VOX nabízí velké využití také v průmyslových podnicích, tam, kde dochází k manipulaci s větším množstvím nebezpečných látek. Jedná se zejména o aplikace v chemickém a potravinářském průmyslu.

VOX přispívá k efektivnímu využití finančních prostředků z veřejných i neveřejných zdrojů.