Produkty

Hlavní činností společnosti je výzkum , vývoj a výroba v oblasti varovných a vyrozumívacích systémů obyvatel. Hlavním představitelem těchto systémů je systém VOX.

Využití systému VOX

VOX je představitelem bezdrátového rozhlasu a systému varování obyvatel 21.století. Umožňuje díky rychlému, spolehlivému a cílenému zasílání hlasových zpráv zachraňovat lidské životy, eliminovat újmy na zdraví osob, zvířat a snižovat materiální škody. Zařízení je možno připojit na celostátní jednotný systém varování a vyrozumění obyvatelstva, umožňuje vstup přes telefonní a radiovou síť a mobilní operátory. Systém používá moderní prvky s digitálním kódováním a je určen pro vytváření systémů  pro malé obce, střední i velká města. Systém je modulární, takže se dá postupně rozšiřovat v závislosti na získávání finančních prostředků. Je možno ho integrovat do vyšších grafických nadstaveb společně s dalšími informačními systémy, kamerovými systémy, atd.

VOX nabízí velké využití také v průmyslových podnicích, tam, kde dochází k manipulaci s větším množstvím nebezpečných látek. Jedná se zejména o aplikace v chemickém a potravinářském průmyslu.

Skladba systému VOX

Dle funkčnosti se dá systém VOX rozdělit do několika skupin :

 • řídící pracoviště
 • vstupní zařízení
 • koncová zařízení

Řídící pracoviště je srdcem celého systému VOX. Hardwarově je tvořeno řídící jednotkou s ovládacími prvky, napájecím zdrojem, radiovou částí a řadou komunikačních karet dle typu připojených vstupních či koncových zařízení. Standardně je řídící jednotka vybavena audio-vstupy pro tuner, CD/DVD přehrávač, mikrofon, televizi atd. Radiová část je tvořena VKV moduly pracujícími dle požadavku v pásmu 80MHz, popř. 160MHz. Řídící jednotka systému je připojena na záložní zdroj napájení, takže zajišťuje 100% provoz po dobu 72 hodin i při výpadku elektrického proudu. Pro zvýšení komfortu obsluhy je řídící jednotka připojena na externí PC stanici a ovládání systému VOX brobíhí pomocí uživatelského SW.

 

Komunikační karty tvoří vstupní zařízení systému. Můžeme je rozdělit dle komunikačních kanálů připojených uživatelů:

 • JSVV - jednotný systém varování obyvatelstva
 • hasičské záchranné sbory
 • pevná a mobilní telefonní síť - např. starostové a členové krizového štábu
 • ruční radiostanice - např. městská policie
 • senzory hladin řek - jejich navázání na varovný systém obyvatelstva
 • senzory koncentrace nebezpečných plynů v ovzduší - jejich napojení na varovný systém obyvatelstva

Pomocí karet komunikačních kanálů je možno připojit následující koncová zařízení:

 • elektronické sirény provozované HZS
 • bezdrátové hlásiče VOX v pásmu 80MHz, popř. 160MHz
 • drátové rozvody 100V stávajících obecních rozhlasů
 • pevnou a mobilní telefonní síť pro audio komunikaci
 • zařízení umožňující zasílání SMS zpráv
 • moduly pro napojení na systém evakuačního rozhlasu u objektů s vysokou koncentrací osob (školy, obchodní centra, kulturní zařízení atd.)

Uživatelské ovládání systému VOX

Základní jednotka řídícího pracoviště VOX Basic může pracovat zcela autonomně, rozesílat hlasová hlášení. Pro komfortní ovládání systému s využitím všech funkcionalit doporučujeme připojení s externím PC vybaveným uživatelským SW.

SW rozšiřuje základní užitné funkce systému VOX o další funkcionality:

 • uživalesky příjemné ovládání v prostředí Windows
 • zasílání hlasových i SMS  zpráv dle daných lokalit dle předem nastavených parametrů
 • příprava hlasových hlášení v předstihu a automatické odvysílání v předem definovaném čase
 • přímá i nepřímá hlasová hlášení
 • ovládání řídícího pracoviště pomocí vzdáleného nadřízeného pracoviště

Bezpečnost systému VOX

Systém VOX je navržen tak, aby splňoval ty nejvyšší nároky na bezpečnost a spolehlivost systému. Je zde uplatněna kombinace mechanického i elektronického zabezpečení jenodtlivých součástí systému, komunikace mezi bezdrátovými komponenty probíhá pomocí kódovaného digitálního signálu, je adresná a pro provedení příkazu musí být splněno vždy několik podmínek současně.